1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Ultimele noutăţi

 • Prof.univ.dr.Adrian Cotirleţ - Doctor Honoris Causa

  Adrian Cotirlet-doctor honoris causaProf.univ.dr. Adrian Cotirlet, renumitul chirurg si manager al Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti, a primit, intr-un cadru festiv, in prezenta unor personalitati de seama ale Bacaului, titlul de Doctor Honoris Causa al Universitatii George Bacovia. Ziua de ieri a fost una deosebit de frumoasa, dupa cum el insusi a declarat, emotionanta si plina de aprecieri pentru prof.univ.dr. Adrian Cotirlet, renumitul chirurg si manager al Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti.

 • Ziua Vânătorilor de munte la a VIII-a ediţie

  Ziua Vanatorilor de munte - editia VIII 0103Aceasta manifestare cuprinde si o defilare a Batalionului 22 Vânatori de Munte “Ciresoaia” din Sfântu Gheorghe, la care se vor alatura si elevii Scolii Nationale de Pregatire a Agentilor de Penitenciare din Târgu Ocna. La 3 noiembrie 1916, Marele Cartier General prin Ordinul nr. 294, a decis ca Scoala Militară de Schiori din Bucuresti să fie transformată în "Corpul Vânătorilor de Munte", organizat pe 3 batalioane a 3 companii fiecare, având un efectiv de 2000 de combatanti.

 • Pe viitor e posibil ca oneştenii să aibe patroni chinezi.

  Huawei Logo-300x300Gigantul mondial în telecomunicaţii Huawei vrea să deschidă o fabrică de echipamente * a doua investiţie ar fi un parc eolian * deocamdată au fost purtate doar discuţii de principiu, dar Primăria speră că promisiunile vor fi materializate.

 • Doi fraţi din Dofteana acuzaţi de crimă.

  crimaFapta s-a petrecut intr-una din noptile trecute in fata unui bar din comuna Dofteana. Nicusor A. (27 ani) si fratele sau, Mihai A. (34 ani), s-au luat la cearta cu un consatean in varsta de 33 de ani.

Planul de acţiune locală pe anumite comune

Joi, 20 Septembrie 2012 00:00

Scris de Daniel Popa

Grupul GAL Valea TrotusuluiMultumim pe aceasta cale pentru tuturor celor care au contribuit la realizarea prezentului Plan de dezvoltare locala a GAL Valea Trotusului Bacau, si in special :
D-rei Mihaela Bădic – Primarul comunei Helegiu
D-lui Gabriel Apreotesei – Primarul comunei Mănăstirea Caşin
D-lui Mihai Coman – Primarul comunei Bârsăneşti
D-lui Cosmin Curelea – Primarul comunei Caşin
D-lui Iulian Durlan – Primarul comunei Căiuţi,
D-lui Anton Ioan – Primarul comunei Târgu Trotuş
D-lui Nicolae Talabă – Primarul comunei Urecheşti
D-nei Carmen Litoi – Primaria comunei Stefan cel Mare
D-nei Aurelia Balint – Secretarul comunei Barsanesti

Elaborarea Planului de dezvoltare locala pentru teritoriul pe care activează Grupul de Acţiune Locala Valea Trotusului Bacău, se bazează pe o abordare deschisa si dinamica, care permite si care necesita implicarea tuturor agenţilor sociali si economici din zona, prin intermediul grupurilor formale sau informale, al comunitatilor, al societatilor sau agenţilor comerciali, al organizaţiilor non-profit, al cooperativelor si asociaţiilor, al instituţiilor si autoritatilor publice, precum si cooperare intre ei, atât la nivel orizontal cat si vertical.
Planificarea dezvoltării locale a teritoriului Valea Trotusului vizează elaborarea unui nou model de strategie integrata, cu următoarele caracteristici:

 • Este vorba despre o dezvoltare articulata, adaptabila si bazata pe dezvoltarea activităţilor si introducerea de noi tehnologii in sectoare diferite.
 • Are la baza o planificare echilibrata si cuprinzătoare, care tine cont de realitatea socio-economica a domeniului de aplicare.
 • Prioritizeaza valorile endogene, potentează valorificarea si exploatarea oportunităţilor zonei, in funcţie de care se va proiecta planificarea dezvoltării socio-economice.
 • Acest nou model nu exclude exogenul, ci asigura complementaritatea cu endogenul.
 • Se adresează IMM-urilor, care sunt considerate piloni ai creşterii economice, generatoare de valoare adăugata, de locuri de munca si de inovaţie tehnologica.
 • Se adresează fermierilor, cu accent pe diversificarea si dezvoltarea fermelor de semi-subzistenta.
 • Crează acţiuni pentru tinerii din teritoriul GAL Valea Trotusului Bacău, promovează activitati specifice pentru tineret si urmăreşte dezvoltarea spiritului civic si antreprenorial in rândul lor.
 • Promovează egalitatea de şanse , prin proiecte adresate femeilor, privind calificarea, integrarea in munca, putere decizionala, evitarea discriminării femeilor si combaterea violentei in familie.
 • Promovează proiecte adresate categoriilor defavorizate, vizând integrarea sociala a acestor categorii.
 • Promovează asocierea si cooperarea la toate nivelurile, atât prin acţiuni pentru conştientizarea importantei asocierii, cat si prin acţiuni de sprijin direct al asociaţiilor, parteneriatelor, grupurilor, etc.
 • Adaugă ca factor in dezvoltare luarea in considerare a mediului înconjurător, astfel incat acest factor sa nu mai reprezinte o limitare ci sa se transforme intr-un punct de plecare pentru promovarea unor iniţiative si activitati care cuprind acţiuni pentru protecţia mediului.
 • Acest model necesita ca sectorul local sa aibă atât aptitudinea cat si competenta de a promova dezvoltarea economica si sociala, in consecinţa necesita resursele financiare si tehnice suficiente.
 • Implementarea unui astfel de Plan de dezvoltare locala se impune pentru reducerea disparităţilor dintre mediul rural si cel urban, pentru rezolvarea problemelor din teritoriu prin solutii venite tot din teritoriu , cu susţinerea si implicarea întregii societati rurale din teritoriu.

Grupul de Acţiune Locală „Valea Trotuşului Bacau‖ are în componenţă următoarele comune:
1. Bârsăneşti
2. Helegiu
3. Gura Văii
4. Târgu-Trotuş
5. Ştefan cel Mare
6. Buciumi
7. Caşin
8. Mănăstirea Caşin
9. Căiuţi
10. Coţofăneşti
11. Urecheşti
12. Soveja

Microzona la care ne referim a făcut parte componentă a ţinutului Trotuşului, unitate administrativă între secolele XV-XVII, până la 23 aprilie 1673. Începând de la această dată şi până la 12 mai 1677 are loc contopirea celor două ţinuturi, Bacău şi Trotuş într-unul singur, cel al Bacăului. Probabil că această unificare s-a făcut în timpul domniei lui Antonie Ruset (1675-1678). Soveja a facut parte in evul mediu din „Tara Vrancei‖,stat taranesc de sine statator, care in 1482 a fost inclus in statul moldav, dar cu respectarea statutului de autonomie.

1. Comuna Bârsăneşti este asezata in partea de Sud – Vest a judetului Bacau, pe interfluviu dintre Tazlau si Trotus. Din punct de vedere fizico-geografic, se afla in subcarpatii Moldovei, la contactul dintre Muntii Berzunti, subcarpatii Trotusului si depresiunea Tazlau-Onesti-Casin. Vecinii comunei Birsanesti sunt: – la Nord – satul Moren- la Nord-Vest – comuna Dofteana- la Nord-Est – satul Poiana- la Est- comuna Helegiu si satul Bratila- la Sud-Est – municipiul Onesti- la Sud – comuna Targu Trotus- la Sud-Vest – orasul Targu Ocna
2. Comuna Helegiu este situată în Depresiunea Tazlău –Caşin, la confluenţa râului Helegiu cu râul Tazlău. Comuna Helegiu are în componenţă patru sate: , satul de re şedinţă, Brătila, Deleni şi Drăgugeşti. Se învecinează la nord-vest cu comuna Livezi, la vest cu comuna Bârsăneşti, la sud cu oraşul Oneşti, la sud-est cu comuna Gura Văii, la est cu comuna Răcăciuni, iar la nord-est cu comuna Cleja.
3. Comuna Gura Vaii este situată în sud-estul Depresiunii Tazlău-Caşin, la poalele de sud ale Culmii Pietricica, pe râul Tăauz.l Comuna Gura Văii are în componenţă şase sate: , satul de reşedinţă, Capăta, Dumbrava, Motoceşti, Păltinata şi Temelia. Înainte de 1 ianuarie 1965, satul şi comuna Gura Văii s-au numit Râpile. Se învecinează la nord-vest cu comuna Helegiu, la sud-vest cu oraşul Oneşti, la sud cu comuna Ştefan cel Mare, la est cu comuna Orbeni şi comuna Parava, iar la nord-est cu comuna Răcăciuni.
4. Comuna Tărgul Trotuş este situată în partea de vest a Depresiunii Caşin, pe cursul inferior al râului Trotuş. Comuna Târgu Trotuş are în componenţă trei sate: , satul de reşedinţă, Tuta şi Viişoara. Se învecinează la nord şi nord-est cu comuna Bârsăneşti, la nord-vest cu oraşul Târgu-Ocna, la sud-vest cu comuna Pârgăreşti, la sud cu comuna Bogdăneşti, la sud-est cu oraşul Oneşti.
5. Comuna Stefan cel Mare este asezata in zona Subcarpatilor de curbura, in partea de sud-est a depresiunii Casin, de o parte si de alta a raului Trotus. Teritoriul administrativ are urmatoarele vecinitati: la nord: teritoriul administrativ al municipiului Onesti si al comunei Gura Vaii; la sud: teritoriul administratival comunii Valea Seaca si Caiuti; la vest: teritoriul administratival comunelor Buciumi, Casin si Manastirea Casin; Comuna Ştefan cel Mare are în componenţă şase sate: satul de reşedinţă, Bogdana, Gutinaş, Negoieşti, Rădeana şi Viişoara. Se învecinează la nord cu comuna Gura Văii , la nord-vest cu municipiul Oneşti, la vest cu comuna Buciumi, la sud şi est cu comuna Căiuţi, iar la nord-est cu comuna Valea Seacă. Până la 21 iunie 1958, satul şi comuna Ştefan cel Mare s-au numit Valea Seacă.
6. Comuna Buciumi este situată în sud-estul Depresiunii Tazlău-Caşin, la poalele de nord ale Dealului Oşoru, pe stânga râurilor Trotuş şi Bogdana, la 8 km sud-est de municipiul . Comuna Buciumi are în componenţă două sate: Buciumi, satul de şreedinţă, şi Răcăuţi. Se învecinează la nord cu oraşul Oneşti, la vest cu comuna Caşin, la sudvest cu comuna Mănăstirea Caşin, iar la est şi sud –est cu comuna Ştefan cel Mare. Comuna s-a înfiinţat în anul 2005 prin desprinderea satelor Buciumi şi Răcăuţi din comuna Ştefan cel Mare prin Legea nr. 67 din 23 martie 2005.
7. Comuna Casin este situată în sudul Depresiunii Tazlău –Caşin, la confluenţa râului Curiţa cu Caşin. Comuna Caşin are în componenţă două sate: , satul de reşedinţă, şi Curiţa. Se învecinează la nord cu oraşul Oneşti, la vest cu comuna Bogdăneşti , la sud cu comuna Mănăstirea Caşin, iar la est cu comuna Buciumi.
8. Comuna Manastirea Casin se află situată în partea de S-V a judeţului Bacău la hotar cu judeţele Covasna şi Vrancea, este o zonă de munte. Comuna Mănăstirea Caşin are în componenţă patru sate: satul de reşedinţă, Lupeşti, Pârvuleşti şi Scutaru. Se învecineaza la nord cu comuna Bogdăneşti , comuna Oituz, comuna Caşin şi comuna Buciumi, la vest cu judeţul Covasna, la sud cu judeţul Vrancea, iar la est cu comuna Căiuţi şi comuna Ştefan cel Mare.
9. Comuna Caiuti are în componenţă nouă sate: Căiuţi, satul de reşedinţă, Blidari, Boiştea, Floreşti, Heltiu, Mărceşti, Popeni, Pralea şi Vrânceni. Se învecinează la nord şi vest cu comuna Ştefan cel Mare şi comuna Buciumi, la sud-vest cu comuna Mănăstirea Caşin , la sud cu judeţul Vrancea, la est cu comuna Coţofăneşti, iar la nord-est cu comuna Sascut. Comuna Căiuţi este situată la poalele de nord-est ale Dealului Ouşoru de 753 metri, la confluenţa râului Căiuţi cu râul Trotuş.
10. Comuna Cotofanesti este situată în nord-estul Subcarpaţilor Vrancei, la poalele Dealului Oşouru, pe dreapta Văii Trotuşului. Comuna Coţofăneşti are în componenţă cinci sate: , satul de reşedinţă, Bâlca, Boiştea de Jos, Borşani şi Tămăşoaia. Se învecinează la nord şi vest cu comuna Căiuţi , la sud cu judeţul Vrancea, la est cu comuna Urecheşti, iar la nord-est cu comuna Sascut.
11. Comuna Urechesti se află situată pe valea Trotuşului, înainte de vărsarea Trotuşului în râul Siret. Comuna Urechesti se afla in sudul judetul Bacau. Se invecineaza la nord-est cu comuna Sascut, la nord-vest Cotofanesti, iar la sud cu judetul Vrancea. Comuna Urecheşti este situată în lunca şi pe terasele de pe cursul inferior al râului Trotuş, la poalele de sud-est ale Culmii Pietricicşia la cele de nord –est ale Piemontului Zăbrăuţi.
12. Comuna Soveja face parte din judetul Vrancea, fiind vecina cu comuna Manastirea Casin. Este situata in zona montana, la poalele muntilor Zboinei din masivul Vrancei, pe valea superioara a Susitei.Se invecineaza la nord cu com. Manastirea Casin,la est cu com.Campuri, la sud cu com.Negrilesti iar la vest cu com Tulnici.Are doua sate componenete: Rucareni si Dragosloveni. Detine statutul de localitate-statiune turistica.

Conform Anuarului Statistic al judetului Bacau editia 2010 si a datelor publicate de Directia Judeteana de Statistica Bacau , la 2010 populatia stabilla totala a GAL-ului este 56.684 locuitori reprezentand (cele 11 comune), 7,89 % din totalul populatiei judetului Bacau si 0,6 % (cea de-a 12ª comuna Soveja) din populatia judetului Vrancea.

Domeniul Agricultura in teritoriul G.A.L. se confrunta cu grave disfunctionalitati structurale, astfel, in ceea ce priveste structura expolatiilor agricole, desi media la nivelul judetului Bacau este foarte mica, respectiv 1,8 ha/ exploatatie, in teritoriul G.A.L Valea Trotusului, media este de doar 1,3 ha/ exploatatie. Analizand modul de exploatare datele statistice reflecta din nou o situatie la fel de delicata si anume, peste 99% din suprafete se exploateaza in regim individual unde gradul de asociere este de doar 1%.
Suprafata totala agricola a celor 12 comune ce compun teritoriul GAL este de 38.508
ha, din care terenul arabil este in suprafata de 25.174 ha., iar pasuni si fanete 12.220 ha, iar vii-livezi 1114 ha. Mentionăm ca din totalul pasunilor si fanetelor 5.778 ha sunt in administrarea Consiliilor locale.

Sectorul zootehnic este reprezentat de bovine (circa 25%), ovine (35%), porcine (33%), caprine (7,0%).

Creşterea păsărilor este o activitate importantă în comunele Ştefan cel Mare, Helegiu, Bârsăneşti, Caşin şi Căiuţi. Alte activităţi în sectorul zootehnic sunt cele legate de creşterea cailor, iepurilor de casă şi apicultura. Cu toate acestea, cu excepţia fermelor avicole, dimensiunea fermelor zootehnice este destul de mică. În ceea ce priveşte sectorul de procesare a produselor agroalimentare, sunt slab dezvoltate asemenea activităţi pe teritoriul GAL-ului, deşi în judeţul Bacău acest sector este destul de bine dezvoltat existând mori (25 unităţi), brutării (89), unităţi de procesare a cărnii (15 deşi există doar 4 abatoare), unităţi de procesare a laptelui (8), vinificaţie (5) şi unităţi de procesare a uleiului (5).
Alte întreprinderi se ocupă cu procesarea peştelui (3), procesarea mierii de albine (2) şi este bine dezvoltată activitatea de procesare a păsărilor.

Sursa: GAL Valea trotusului

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterAzi58
mod_vvisit_counterIeri0
mod_vvisit_counterSăptămâna asta58
mod_vvisit_counterSăptămâna trecută0
mod_vvisit_counterLuna asta58
mod_vvisit_counterLuna trecută0
mod_vvisit_counterTotal297262